Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στη συνεδρίαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027, όπου παρουσιάστηκαν τα θετικά βήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, καθώς και οι προτεραιότητες για την επόμενη προγραμματική περίοδο στην Περιφέρεια Αττικής.

Η Νέα Σμύρνη μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει περισσότερα έργα και δράσεις, με συνεργασίες και παρεμβάσεις που πηγαίνουν τον δήμο μας ψηλά. Αξίζουμε καλύτερα, μπορούμε περισσότερα, με τη Νέα Σμύρνη μόνο μπροστά.