Αναστολή όλων των εξετάσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής από 11.3.2020 μέχρι και 24.3.2020 (11.3.2020)