Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 που τίθεται προς ψήφιση αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Αττικής, είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που προηγήθηκαν και παρακολουθεί τις πολιτικές αυτές, ενώ παράλληλα καθορίζει τη δέσμη των πολιτικών που πρόκειται να ακολουθήσουν καθώς και το αποτύπωμά τους στην κοινωνία.

Και αυτός ο προϋπολογισμός πρόκειται να εκτελεσθεί σε ένα αβέβαιο περιβάλλον λόγω της πανδημίας, της κρίσης στην αγορά ενέργειας, της οικονομικής κρίσης που ενέσκυψε αρκετά χρόνια πίσω.

Θεωρώ χρήσιμο να κωδικοποιήσουμε όσα έχουν επιτευχθεί εντός του τρέχοντος έτους, μετατρέποντας τις δυσκολίες και ιδιαίτερες συνθήκες σε ευκαιρίες, για να σκιαγραφήσουμε όσα μπορούμε να πετύχουμε αύριο.

Δεν έπεσε ο ρυθμός σε έργα, ενέργειες και πρωτοβουλίες που έδωσαν και μπορούσαν να δώσουν αναπτυξιακή δυναμική και κοινωνική προοπτική στην Αττική και να διασφαλίσουν την κανονική συνοχή, παράλληλα με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης που ακόμη δεν έχει παρέλθει.

Υπήρξε έγκαιρη και δυναμική προσαρμογή στις νέες προκλήσεις, τα νέα δεδομένα. Υπήρξε ισορροπημένη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, της υγείας και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Τα παραπάνω είναι στοιχεία απολογιστικά μιας περιόδου πανδημίας και αποτελούν το έρεισμα της πολιτικής που ακολουθεί ο νέος προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 απηχεί ρεαλιστικά τις ανάγκες των πολιτών και τις διαμορφωμένες συνθήκες, οι οποίες έφεραν διαρκείς και καταλυτικές εξελίξεις στο πεδίο, μεταξύ άλλων, της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, της πράσινης μετάβασης, της προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών ξεκινήσαμε, έχοντας ιεραρχήσει τα έργα, βάσει προγραμματισμού και σχεδιασμού, σε στρατηγικούς άξονες. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Οι άξονες αυτοί είναι:

· Η θωράκιση των πόλεων με αντιπλημμυρικές επεμβάσεις που είτε έχουν ξεκινήσει είτε οι σχετικές μελέτες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
· Τα σημαντικά έργα υποδομής με έμφαση στις υποδομείς παιδείας.
· Η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, συνδυασμένη με παρεμβάσεις πρασίνου, υπό το πρίσμα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της προώθησης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στο δομημένο περιβάλλον.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν έργα συνεχιζόμενα από τον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2020 & 2021 και τα οποία ετοιμάζονται προς δημοπράτηση. Γίνεται επεξεργασία των μελετών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και οι μελέτες ωριμάζουν.

Συγκρατημένα και μετρημένα για το 2022 έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων η «Συντήρηση Σχολικών Μονάδων» στον Δήμου Αλίμου (προϋπολογισμού 4.464.000 ευρώ), ενώ έχει ενισχυθεί η χρηματοδότηση κατά 350.000 ευρώ του έργου «Ανακαίνιση του πολιτιστικού κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου» στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο της λειτουργικής ενοποίησης του παραλιακού μετώπου, στην οποία αποβλέπουμε.

Όσον αφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχει αναφερθεί πολλάκις ο Περιφερειάρχης στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ στον τομέα της υγείας. Μελετάται η διερεύνηση του πλαισίου συνεργασίας προκειμένου να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέσα από τη διασυνδεσιμότητα των ΚΕΠ Υγείας και των ΤΟΜΥ.

Όσον αφορά στην ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, αυτή έχει εμφανισθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως μεγάλο έργο. Η Α’ φάση θα παραμείνει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Η Β’ φάση θα γίνει έργο γέφυρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2021-2027.

Ο Περιφερειάρχης έπραξε δηλαδή το αυτονόητο, σχετικά με την αποδέσμευση ιδίων πόρων της Περιφέρειας Αττικής και την μετάπτωση της ανάπλασης σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Όσον αφορά, τέλος, στο πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Σμύρνης, αυτό ξεμπλόκαρε και εκτελείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.