Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής είναι κατά κοινή ομολογία μία «ατελής», έτσι θα την χαρακτήριζα, διοικητική δομή. Είναι μία δομή λαβωμένη ελλείψει κυρίως ανθρωπίνου δυναμικού. Και όχι μόνον.

Ο Περιφερειάρχης, ο οποίος βρισκόταν συνεχώς στο πεδίο, τοποθετήθηκε με διάθεση αυτοκριτικής και βούληση αυτοβελτίωσης.

Στο σύνολο των ενεργειών στις οποίες προέβη η Περιφέρεια Αττικής στο στάδιο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κακοκαιρίας, εντοπίσθηκαν και κάποιες οργανωτικές, διαρθρωτικές αρρυθμίες. Χρειάζεται παρέμβαση στα παθογενή αίτια της όλης διαδικασίας. Και δεν θα μπορούσαν να μην αναδειχθούν οι παθογένειες αυτές μπροστά σε μία ασυνήθιστη κακοκαιρία, σε τέτοιας έντασης και έκτασης φαινόμενο.

Προαναγγέλθηκαν από τον Περιφερειάρχη θεσμικές μεταβολές στην λειτουργία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Προτάσεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και που στηρίζονται στη συνεργασία κεντρικής διοίκησης και έτερων επιπέδων διοίκησης.

Αποτυπωθεί εξ αρχής στον δημόσιο λόγο ότι πρέπει να υπάρχει πιο άμεσος, πολύ μεγαλύτερος και πληρέστερος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Διαπιστώθηκαν προβλήματα στο συντονισμό κεντρικής διοίκησης και φορέων.

Ειπώθηκε από όλους ότι, δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μία πολυδιάσπαση ή αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Ακόμη και αυτές οι διατάξεις του ν. 4662/2020 δεν είμαι σίγουρη ότι εφαρμόζονται στο σύνολό τους ή εκκρεμεί ακόμη και σήμερα η έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων. Αυτό το θολό θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί σύγχυση ως προς τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων.

Περαιτέρω, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν η πρόνοια του Περιφερειάρχη για το κλείσιμο των σχολείων. Δεν τολμά κανείς να φαντασθεί τι θα μπορούσε να είχε συμβεί με εγκλωβισμένα σχολικά στους δρόμους.

Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών:

Κρατήθηκε ανοιχτό το οδικό δίκτυο στα διοικητικά όριά της.

– Λεωφ. Συγγρού, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Κηφισού αποχιονίζονταν με το jetbrοοm από το πρώτο βράδυ (24.1.2022) και κάθε επόμενο βράδυ μέχρι και την Τετάρτη (26.1.2022).

– Η Λεωφ. Πειραιώς και η Εθνάρχου Μακαρίου δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη χιονόστρωση.

– Η Αλεξιουπόλεως/Αργυρουπόλεως αποχιονίστηκε πλήρως την Τρίτη 25.1.2022. Υπήρξαν δυσκολίες στον αποχιονισμό, επειδή ήταν πολλά ακινητοποιημένα οχήματα.

Προτεραιότητα όλων ήταν και είναι να καλυφθούν οι ανάγκες του οδικού δικτύου ευθύνης μας. Όταν αυτές είχαν πλήρως καλυφθεί, πώς λειτουργήσαμε:

Ήμασταν σε συνεργασία με τον κ. Κατσιγιάννη, και τους υπηρεσιακούς παράγοντες τον κ. Καρυώτη, τον κ. Χαχλάκη και την κ. Αθανασοπούλου.

Χαρτογραφήσαμε τις ανάγκες των Δήμων σε αλάτι ή μηχανήματα ανάλογα, και έγινε ιεράρχηση προτεραιοτήτων με βάση τα σημεία επικινδυνότητας και τη βαρύτητα του φαινομένου. Οι ανάγκες αυτές διαβιβάζονταν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας, απ’ όπου γινόταν η επιχειρησιακή κατανομή των μέσων και των δυνάμεων ανάλογα με την βαρύτητα και την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και τη διαβάθμιση των αναγκών ανά Δήμο.

Αληθές είναι ότι δοκιμάσθηκαν οι αντοχές και δυνάμεις των Δήμων που είχαν διαφορετικό βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας. Είναι σαφές, ξεκάθαρο ότι οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα και ευθύνη του δικού τους οδικού δικτύου. Η Περιφέρεια Αττικής, και κάθε Περιφέρεια, δρα μόνον επικουρικά.

Η πολιτική προστασία της Περιφέρειας Αττικής συνέδραμε επικουρικά τους Δήμους είτε κατά την διάρκεια του φαινομένου (π.χ. με εκχιονιστικό σε Γλυφάδα, Αργυρούπολη και Άλιμο), είτε κατά τον χρόνο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κακοκαιρίας (π.χ. με φορτηγά με αρπάγη για την αποκομιδή των κλαδιών και δέντρων σε Αργυρούπολη, Άλιμο, Νέα Σμύρνη) προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία της πόλης και να επανέλθει η ομαλότητα στην καθημερινότητα.

Υπήρχε, όπως και πέρυσι, προσωρινή αποθήκη αλατιού στο Badminton για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες και των Δήμων της Περιφερειακής μας Ενότητας. Έχει συζητηθεί ήδη από πέρυσι η χωροθέτηση της αποθήκης σε άλλο σημείο για να αποφεύγεται η δυσκολία πρόσβασης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το Κέντρο Logistics διατέθηκαν στις 24.1.2022 διάφορα είδη (νερό, ξηρά τροφή, κουβέρτες και κασκώλ γάντια σκούφοι) που δόθηκαν με προσωπική μέριμνα του Περιφερειάρχη σε εγκλωβισμένους οδηγούς στη Λεωφ. Μεσογείων ή/και αλλού.

Και κλείνω λέγοντας ότι, λαμβανομένων υπόψη και των θεσμικών μεταβολών, όπως αυτές προαναγγέλθηκαν από τον Περιφερειάρχη, η πολιτική προστασία είναι σε κάθε περίπτωση ένα πεδίο πολιτικής που χρειάζεται ειλικρίνεια, συνεργασία, συναίνεση, ομοθυμία. Διαπαραταξιακά.