Τοποθέτηση επί του απολογισμού πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών οικονομικού έτους 2021 | Συνεδρίαση 30.3.2022