Αποδελτίωση έργων που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και υλοποιούνται (8.7.2020)