Απολογισμό των πεπραγμένων της #Περιφέρεια_Αττικής έτους 2020 (20.3.2021)