Το Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Αντιπεριφέρειας Νοτίου Τομέα Αθηνών, προχώρησε στην αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης προς τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) σε Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο, Λέσβο και Φυλάκιο Έβρου