Αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης προς τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) σε Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο, Λέσβο και Φυλάκιο Έβρου (24.9.2019)