ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την επέτειο της 28η Οκτωβρίου (28.10.2019)