Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στον #ΔήμοΑγίουΔημητρίου (22.12.2020)