Εγγενής η ανάγκη για αλληλεγγύη και προσφορά!(13.8.2020)