Έγκριση σύναψης & όρων του σχεδίου τροποποίησης/παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του δ.Αγ. Δημητρίου για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση & εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμος Αγ. Δημητρίου» (5.2.2020)