Εισήγηση επί της εγκρίσεως σύναψης και όρων του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Α. και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για το έργο «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής» προϋπολογισμού 800.000 ευρώ (22.1.2020)