Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργάνωσε εκδήλωση στις 17.12 για τη δασική έρευνα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ). Στο σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η #ΠεριφέρειαΑττικής έχει εντάξει, μεταξύ άλλων, έργα πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, με παράλληλη καταγραφή των επικίνδυνων σημείων – περιοχών για πυρκαγιές και πλημμύρες και την αξιοποίηση εργαλείων παρακολούθησης της συμπεριφοράς τους, δέσμη μέτρων για τη διαχείριση των απορριμμάτων εναρμονισνένων με διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, αλλά και πράσινες υποδομές στον αστικό ιστό για την βελτίωση του μικροκλίματος. Η λειτουργική διασύνδεση του αστικού πρασίνου με το δομημένο περιβάλλον της πόλης είναι ζωτικής σημασίας για τον πολίτη, την ποιότητα ζωής, τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, της πολιτισμικής ταυτότητας και του τοπίου της Αττικής. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. #GiorgosPatoulis, χαρακτηρίζει ύψιστη προτεραιότητα την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής και εθνική υπόθεση ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως και τη διαφύλαξη εν γένει της εικόνας της Αττικής.