Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργάνωσε εκδήλωση στις 17.12 για τη δασική έρευνα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (29.12.2019)