«Η Περιφέρεια Αττικής στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Εύβοιας» (27.8.2020)