Η πρωτοβουλία που έχει οργανωθεί από την #Περιφέρεια_Αττικής και το #Επαγγελματικό_Επημελητήριο_Αθηνών, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής με αφορμή το άνοιγμα του λιανεμπορίου (21.4.2021)