Η συμμετοχή μου στη διαδικτυακή έρευνα για τη “Συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο” από το #ΥπουργείοΕσωτερικών (27.3.2021)