Προ των πυλών ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός των εξετάσεων οδήγησης, ο οποίος εντάσσεται στην δέσμη πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχευση τον ψηφιακό μετασχηματισμό των #Διευθύνσεων_Μεταφορών της #Περιφέρεια_Αττικής.