Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 2019-2020 (22.10.2020)