Κοινοί άξονες δράσης για Περιφέρεια Αττικής-Κράτος-Δήμος (5.10.2019)