Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται σε καθημερινή βάση από τα συνεργεία της #Περιφέρεια_Αττικής, υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ο καθαρισμός των ρεμάτων (1.9.2021)