Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υπηρεσία του πολίτη. Σε τροχιά ενίσχυσης της ψηφιακής μεταστροφής (7.5.2020)