Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής των έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, εξειδικεύονται (17.3.2020)