Περιφέρεια, Δήμοι και θεσμικοί φορείς αναπτύσσουν συνέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας (21.6.2020)