Σε ανάμνηση της συμπαράστασης των #ΚΑΠΗΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ (1.10.2019)