Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, με εξασφαλισμένα 200 εκ. ευρώ, η δημιουργία του Οικολογικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο (14.5.2021)