Στο πρόσωπό της ενώνονται η γη και ο ουρανός. Ενώνεται το έθνος των Ελλήνων. Μεγάλη η Χάρη Της! (15.8.2020)