Συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) (7.10.2021)