"Ταιριάζουμε στο Φάληρο", μία πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ (5.10.2019)