Τέλος πρώτου κύκλου συναντήσεων εργασίας με τους Δημάρχους των Δήμων που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών (18.10.2019)