Το ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μία μάχη για το περιβάλλον, τη φύση, το κλίμα, το μέλλον, τον πολιτισμό μας. (25.2.2021)