Τοποθέτηση επί της εγκρίσεως σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου «Μελίνα Μερκούρη», συνολικού προϋπολογισμού 1.520.000 ευρώ (1.7.2020)