Τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του Προγράμματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2020 κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (24.6.2020)