Και από τις τοποθετήσεις αλλά και από τις αντιδράσεις στην αίθουσα διαφαίνεται ότι είμαστε υπέρ των ανοιχτών σχολείων. Θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά ως ανοιχτούς χώρους εξωστρέφειας και δημιουργικής απασχόλησης, και ως χώρους συνάντησης όπου θα φιλοξενούνται δράσεις πολιτισμού, άθλησης, ψυχαγωγίας κτλ.

Είναι βέβαια αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται οι όροι στοιχειώδους δημόσιας υγιεινής, φύλαξης και ασφάλειας. Ειδικά για το συγκρότημα της Νικομηδείας και για τις αιτιάσεις που ακούστηκαν ότι περιλαμβάνονται στο έγγραφο της ΚΤΥΠ, εισηγούμαι και εγώ να επανεξεταστεί το θέμα στην ουσία του και να γίνει επανέλεγχος από τον φορέα.