Στις μέρες μας φαντάζομαι ότι θα νιώθετε υπερηφάνεια όταν ακούτε να λέγεται ότι κάποιος κάνει «προσκοπική ζωή». Και αυτό, επειδή στην μακρόχρονη ιστορία σας διδάσκετε αξίες όπως ευθύνη, σεβασμό, ευγένεια, σεμνότητα και αυτοπειθαρχία. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά για την ιδανική συνύπαρξη των μελών μίας μεγάλης ομάδας. Αυτές είναι, πιστεύω, οι βασικές αρχές της ιδανικής κοινωνίας.

Ας διατηρήσουμε ζωντανές αυτές τις διαχρονικές αξίες στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, δείχνοντας αλληλεγγύη και ευαισθησία σε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Ο προσκοπισμός ας είναι φωτεινό παράδειγμα κυρίως για τους νέους, οι οποίοι επιβάλλεται να αναθεωρήσουν το πλαίσιο αρχών και αξιών, στο οποίο εξελίσσεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Κλείνω με την ευχή να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να βοηθάμε τους άλλους και να κάνουμε μία καλή πράξη για τους συνανθρώπους μας!