«Το 2009 προοιωνίζεται μία κρίσιμη χρονιά. Η συγκυρία είναι όχι μόνο δύσκολη, αλλά και πρωτόγνωρη, χωρίς έτοιμες δοκιμασμένες λύσεις για να εγγυηθούν την επιτυχία στη διαχείρισή της. Οι συνθήκες συνολικά επιβάλλουν:

Nα επαναφέρουμε σε πρώτο πλάνο τις αρχές και αξίες της πολιτικής. Μιας πολιτικής που θα έχει γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και μέλημά της την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Να υπενθυμίζουμε και μεταδίδουμε ότι χρειάζεται υπευθυνότητα, συνεννόηση, συναίνεση.

Αυτά περιμένουμε οι πολίτες από τη ΝΔ να τα μετουσιώσει σε δράσεις, πρωτοβουλίες.

Αυτά η ΝΔ, κόμμα εξουσίας και πάντα πρωτοπόρο, μπορεί να τα κάνει πράξη.

Σε αυτή την προσπάθεια όλοι θα είμαστε κοντά και παρόντες.»