/

Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης
Συνεργασία: Ε. Αγγελόπουλος , Γ. Βαζάκη , Π.-Β. Γαλατά , Κ. Γάτσιος , Π. Δαβερώνας , Χ. Διπλάρης , Γ. Θεοδόσης , Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου , Γ. Μικρούδης , Ε. Μούτου , Ε. Μπαλογιάννη , Δ. Νάνου , Μ. Ντότσικα , Κ. Πανόπουλος , Γ. Τέλλου

Συμμετοχή στη συγγραφή του συλλογικού έργου Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου (2013) που εκπονήθηκε υπό την επιμέλεια του καθηγητή Εργατικού Δικαίου, Ιω. Ληξουριώτη (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη).

Το έργο αποτελεί ευσύνοπτη, αλλά κατά το δυνατόν πλήρης, επισκόπηση των πιο σημαντικών ζητημάτων του Εργατικού Δικαίου μετά τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.

Η προσωπική συνεισφορά μου καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Όροι αμοιβής εργασίας [Οικειοθελείς παροχές, Επιχειρησιακή συνήθεια]
  • Χρόνος εργασίας [Διευθέτηση χρόνου εργασίας]
  • Δίκαιο εκμετάλλευσης [Κανονισμός εργασίας]