Δημόσια τοποθέτηση επί της παράτασης της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (17.4.2013)