Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα, είχα εκφράσει την άποψη ότι δεν πρέπει να αλλάξει το ισχύον θεσμικό (νομοθετικό και κανονιστικό) πλαίσιο για τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τους λόγους που προανέφερε ο κ. Δήμαρχος. Αφενός μεν η παράταση κατά μισή ώρα της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων δεν θα συνεισέφερε σε κάτι. Αφετέρου οι δυνατότητες αστυνόμευσης είναι περιορισμένες και άρα, θα σημειωνόταν αύξηση των περιστατικών παραβίασης. Περαιτέρω είχα εκφράσει την άποψη εφόσον υπάρχει ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τυχόν αναθεώρηση πρέπει να αποφασισθεί μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο.