Διευκρίνιση επί της εγκρίσεως της έκτακτης επιχορήγησης του νπδδ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης» (26.1.2017)