Επί του θέματος θα ήθελα να κωδικοποιήσω 3 σημεία:

  1. Ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο του 1964.
  2. Δεδομένου ότι το ΦΕΚ ένταξης και χαρακτηρισμού χρονολογείται προ του 1983, η απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας γίνεται εκ του νόμου με πράξη αναλογισμού.
  3. Η σύνταξη της πράξης αναλογισμού προϋποθέτει μελέτη. Τι θα περιλαμβάνει η μελέτη; Μετρήσεις, κτηματογράφηση. Η σύνταξη της πράξης αναλογισμού θα ανατεθεί προφανώς σε μελετητικό γραφείο.