Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως διατήρησης κοινόχρηστου χώρου και σύνταξης πράξης αναλογισμού, σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, στη συμβολή των οδών Παμφυλίας – Φωκαέως – Ανωνύμου και μεταξύ των ΟΤ 223 και 237Α (22.12.2016)