Δήλωση εξ αφορμής της ανεξαρτητοποίησης των δημοτικών συμβούλων κκ Α. Πάγκαλη και Δ. Μπίσαλα (Απρίλιος 2009)