Το θέμα της διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων και ειδικά των δημόσιων πόρων βρίσκεται πάντοτε στην επικαιρότητα.

Υπάρχει πρόθεση ή πολιτική βούληση να υπαχθούν με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν αιτήσεως του Δήμου, οι δαπάνες των νομικών προσώπων, που υπάγονται στην εποπτεία του, στον προληπτικό έλεγχο που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Και αν ναι, ποιων νομικών προσώπων;