Ερώτηση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Μάρτιος 2009