Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητες αστυνόμευσης των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν έμποροι και επιχειρηματίες, προκειμένου να τονώσουν την τοπική επιχειρηματικότητα. Ειδικά, σε μία περίοδο κατά την οποία πλήττεται η μικρομεσαία επιχείρηση.
 
Είναι, ωστόσο, άδικο να αντιμετωπίζεται εκ προοιμίου ο εκάστοτε εργοδότης ως παραβάτης των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, επειδή μόνο και μόνο αποφασίζει να συμμετάσχει σε μία πρωτοβουλία τέτοιας φύσεως.
 
Αδυνατώ μάλιστα να σκεφθώ ότι πρόκειται για πρωτοβουλία καθολικής και υποχρεωτικής ισχύος. Με άλλα λόγια δεν μπορεί να μην αφήνεται η διακριτική ευχέρεια στον εκάστοτε έμπορο – επιχειρηματία να αποφασίσει αν επιθυμεί να στηρίξει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή όχι.