Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως 1) Της μελέτης για την κατασκευή νέου κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων και βιοκλιματικού – πολυδύναμου αθλητικού κέντρου και 2) Του αναθεωρημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης (16.7.2014)