Κύριε Πρόεδρε,
 
Είναι άνευ αντικειμένου το να συσχετίζουμε την αναγκαιότητα κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου με την οικονομική κρίση, τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής που τρέχει και θα εξακολουθεί να τρέχει ο Δήμος και την διατήρηση των κοινωνικών δομών του. Δεν αναιρείται ούτε αποκλείεται ο κοινωνικός προσανατολισμός του Δήμου από την κατασκευή του πολυδύναμου αθλητικού κέντρου.    
 
Το αν η μελέτη και η αναθεωρημένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κατασκευή του ως άνω έργου εγκριθούν τώρα ή τον Σεπτέμβριο, επίσης δεν μεταβάλλεται η αναγκαιότητα του έργου που είναι άμεση. Εν πάση περιπτώσει, από τη σημερινή συζήτηση δεν μου έγινε κατανοητό αν οι αντιρρήσεις που εκφράσθηκαν έχουν να κάνουν με την κατασκευή του έργου εν γένει ή με την μη προσκόμιση του συνόλου των μελετών, οι οποίες -όπως ειπώθηκε- βρίσκονται στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας και είναι στη διάθεσή μας. Ούτε πάλι ο συνολικός σχεδιασμός του αθλητισμού της πόλης μας αναιρεί την άμεση ανάγκη αναβάθμισης και βελτίωσης των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών.
 
Πρόκειται κατ’ εμέ για ένα έργο πνοής που αποτελεί, καιρό τώρα, απαίτηση της ίδιας της κοινωνίας και έρχεται να καλύψει υπαρκτές και μεγάλες ανάγκες. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει την αθλητική φυσιογνωμία της πόλης και θα φέρει προστιθέμενη αξία από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σκοπιά. Ένα τέτοιου μεγέθους έργο θα είναι αντάξιο των αθλητικών συλλόγων της πόλης μας, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, αλλά και της βαρύτητας που αποδίδει ο Δήμος στον σχεδιασμό των αθλητικών δραστηριοτήτων, μαζικών και μη, και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στον αθλητισμό.