Δημόσια τοποθέτηση επί της ανάθεσης σε δικηγορική εταιρία της υπόθεσης αντιδικίας του Δήμου με την Εστία Νέας Σμύρνης (4.10.2011)