1) Η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης (portal) του Δήμου είναι ένα έργο σημαντικό προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης. Σκοπός του είναι κυρίως η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους, ο περιορισμός -αν όχι καταπολέμηση- των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, η εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

Υποβάλλω πρόταση να εγκατασταθεί στο portal του Δήμου μενού για την ηλεκτρονική υποβολή από τους πολίτες των αιτημάτων τους, υπό την μορφή υποδείξεων, αναφορών ή καταγγελιών. Τα αιτήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε θεματικές ενότητες, όπως θέματα πρασίνου, οδοποιϊας, κυκλοφοριακά, ηλεκτρολογικά, καθαριότητας.

Οι υποδείξεις, αναφορές ή καταγγελίες ανάλογα με τη θεματική ενότητα μπορούν να καλύπτουν ενδεικτικά (α) φθορές σε χώρους πρασίνου, προβλήματα σε πάρκα ή παιδικές χαρές, (β) φθορές σε οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο, (γ) φθορές οδικής σήμανσης, υποδείξεις για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αιτήματα για φωτεινή σηματοδότηση ή την λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας/μέσων μαζικής μεταφοράς, (δ) βλάβες δημοτικού φωτισμού (ε) τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων ή συλλογή ογκωδών αντικειμένων, ζητήματα καθαριότητας σε δημόσιους χώρους.

Εκτιμώ ότι τα παραπάνω θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την εσωτερική λειτουργική οργάνωση του Δήμου, δεδομένου ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες θα είναι σε θέση να οργανώσουν, να συγκεντρώσουν και να συντονίσουν καλύτερα το έργο τους. Κάτι τέτοιο άλλωστε εμπίπτει στις προτεραιότητές σας, όπως αποτυπώνεται και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό για το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2011-2014.

2) Σχετικά με την υποβολή πρότασης από τον Δήμο προς το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τον τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Ιμβριακού Πολιτισμού» (α) ποια είναι η εκτίμηση για τον προϋπολογισμό του έργου; (β) ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος του έργου, αν και εφόσον επιλεγεί και ενταχθεί στο Ε.Π.; Και το ερωτώ, επειδή αναφέρατε ότι ο Δήμος θα «τρέξει» το έργο για λογαριασμό του φορέα πρότασης και λειτουργίας, ήτοι του Συλλόγου Ιμβρίων, ο οποίος δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια.

3) Έχουμε ζητήσει ως παράταξη τον απολογισμό των Ιωνικών Γιορτών 2011 και αναλυτική κατάσταση των εισιτηρίων που διατέθηκαν και των διπλοτύπων παραστατικών που εκδόθηκαν σχετικά.