Δημόσια τοποθέτηση επί της απαλλαγής των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου από τις τρίτεκνες οικογένειες (23.1.2012)