Με σκοπό την υποστήριξη της μητρότητας και την εναρμόνιση της μητρότητας με την επαγγελματική δραστηριότητα, προτείνω να επεκταθεί και στις μονογονεϊκές οικογένειες η πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών ή η μείωσή τους με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

Είτε εφαρμοσθεί πλήρης απαλλαγή είτε μείωση, διατηρείται η αναλογία μεταξύ των χρημάτων που δίνουν οι δημότες και αυτών που τους επιστρέφονται ανταποδοτικά από τον Δήμο. Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2012, τα βεβαιωθέντα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για το 2011 (υπηρεσίες καθαριότητας, η/φ, ανακύκλωσης, τέλος αποκομιδής μπαζών, δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο) κινήθηκαν στο επίπεδο των ενταλθέντων εξόδων χρήσης και επενδύσεων που έγιναν το ίδιο έτος για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (περίπου 8 εκ. ευρώ).