1. Πόσο μειώθηκε η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ειδικά για το Δήμο Νέας Σμύρνης;

2. Πώς τεκμηριώνεται η μεγάλη απόκλιση μεταξύ ενταλθέντων εσόδων 2011 και προϋπολογιζόμενων 2012 α) στον κωδ. 111 που αφορά σε έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας και β) στο κωδ. 421 που αφορά σε επιστροφές χρημάτων;

3. Πού αποδίδεται η απόκλιση εσόδων σχετικά με τις συνδρομές από τις αθλοδιακοπές (κωδ. 16990006); Είχαν προϋπολογισθεί 70.000 ευρώ και βεβαιώθηκαν 10.335 ευρώ το 2011. Επειδή υπήρξα μέλος του Δ.Σ. του ΟΝΑ, θα ήθελα να μάθω πού οφείλεται η τεράστια απόκλιση. Σε αδυναμία πληρωμής των συνδρομών από γονείς, σε μικρή συμμετοχή στο πρόγραμμα;

4. Πώς τεκμηριώνεται η απόκλιση εσόδων σχετικά με τα έσοδα από Ιωνικές Γιορτές (κωδ. 16990008); Είχαν προϋπολογισθεί 45.000 ευρώ και βεβαιώθηκαν 42.335 ευρώ το 2011. Η πρόβλεψη για το 2012 ανέρχεται σε 70.000 ευρώ. Πώς πιστοποιείται η ακρίβεια της, δεδομένου ότι και φέτος αποφασίσθηκε η καταβολή εισιτηρίου σε κάποιες παραστάσεις.

5. Πώς τεκμηριώνεται η απόκλιση στις δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (κωδ. 66); Πέρυσι είχα προτείνει την οργάνωση της προμήθειας αναλωσίμων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ίσως και της συντήρησης εξοπλισμών, για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τα νέα ν.π. που προέκυψαν από τη συγχώνευση, από έναν κεντρικό φορέα, προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος και εποπτεία και να επιτυγχάνεται μείωση δαπανών.

6. Γιατί υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί για προμήθεια πετρελαίου κίνησης;

7. Έχει εγκαταλειφθεί το έργο προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης πολιτών (κωδ. 71310009); Η πρόβλεψη είναι μηδενική για το 2012.

8. Γιατί ο παιδικός σταθμός της Σινώπης και το κλειστό βιοκλιματικό γυμναστήριο 3.500 θέσεων που επαναλαμβάνονται και το 2012 στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, δεν περιλαμβάνονται στον φετινό προϋπολογισμό;