Δημόσια τοποθέτηση επί της αποδοχής ή μη της παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογής νέου Προέδρου (26.8.2013)