Δεν είναι ευχάριστο ότι ο δήμος Νέας Σμύρνης απασχολεί αρνητικά την επικαιρότητα. Δεν είναι επίσης καθόλου ευχάριστο ότι «σκιές» επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμένη συλλογική συνείδηση σχετικά με την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
Προσωπικά, δεν διακατέχομαι από καμία διάθεση ρεβανσισμού. Ωστόσο, η διερεύνηση των αιτίων και η αναζήτηση των ευθυνών, αν και όπου υπάρχουν, είναι πρώτιστο πολιτικό καθήκον. Η απαίτηση για πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας είναι απολύτως δικαιολογημένη και ορθή. Και ορθώς παραπέμφθηκε η υπόθεση στη δικαιοσύνη.
Χρέος της δημοτικής αρχής και υποχρέωση, προσωπικά, του κ. Δημάρχου είναι να διενεργήσει ελέγχους σε όλες τις λειτουργίες του Δήμου. Τυχόν πρακτικές ή μεθοδεύσεις, όπως περιγράφονται στην έκθεση ορκωτών ελεγκτών και δημοσιογραφικά ήλθαν στην επιφάνεια, πρέπει να αποκαλύπτονται από εσωτερικούς μηχανισμούς ή μηχανισμούς αυτοελέγχου των ίδιων των υπηρεσιών, και αν δεν υπάρχουν από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να μην πλήττεται η εμπιστοσύνη των πολιτών γενικά στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικά στις λειτουργίες του Δήμου. Αυτό θα αποτελούσε την καλύτερη εγγύηση για τη διαφάνεια και την ορθολογική διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Κλείνω λέγοντας ότι θεωρώ σκόπιμο εκπρόσωποι της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών να προσκληθούν προκειμένου να προσέλθουν για παροχή εξηγήσεων. Ερωτάται: Ήταν εφικτός ο εντοπισμός του προβλήματος νωρίτερα από τον Αύγουστο 2013;